Θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Συνάντηση – Παρουσίαση (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+,

την Τετάρτη, 11/01/2023 και ώρα 12.00-14.00, στην Αίθουσα Τελετών ‘Γ. Μυλωνάς’,

και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να την παρακολουθήσουν διά ζώσης

(σημειώνεται ότι η συνάντηση δεν θα επαναληφθεί και δεν θα μεταδοθεί εξ’αποστάσεως).

Από τη
Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης