Εγγραφές φοιτητών με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα...

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι”

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 1ου έτους ότι το μάθημα “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι” δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/10/2021. Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση για την αναπλήρωσή...

Οικονομικές Εφαρμογές Υπολογιστικών Πακέτων

Από την Πέμπτη 14/10 και μετά, το μάθημα “Οικονομικές Εφαρμογές Υπολογιστικών Πακέτων” θα λαμβάνει χώρα στο Εργαστήριο Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών (2ος Όροφος). Η διδάσκουσα, Εύη...

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 4ου έτους ότι το μάθημα “Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας”  δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/10/2021. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση για την αναπλήρωσή...

Πρακτική Άσκηση Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: Ενημερωτική Εκδήλωση

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (01/03/2022-31/08/2022), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο...

Εκδήλωση καλωσορίσματος πρωτοετών φοιτητών

Εκδήλωση Καλωσορίσματος Πρωτοετών Φοιτητών Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η εκδήλωση θα...

Οδηγίες για την προσέλευση στα μαθήματα

Κατά τα την προσέλευση στα μαθήματα οι φοιτητές πρέπει να επιδείξουν: 1.                 Αστυνομική ταυτότητα ή ταυτότητα του πανεπιστημίου 2.                 Έγκυρα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου PCR ή  στοματοφαρυγγικού/ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος ή Αποδεικτικό...