Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διοργανώνει τρεις (3) Διαλέξεις στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+!

Καλούνται οι φοιτήτριες & φοιτητές του Τμήματος να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις των διδασκόντων!

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Πέμπτη 26/5, 10:00-14:00, Αίθουσα ΙΙΙ
The Concepts of Globalization-Localization-Slobalization from the Point of View of Z Generation.
Instructor: Titus Suciu, Transilvania University of Brasov

Τετάρτη 1/6, 10:00-14:00, Αίθουσα ΙΙΙ
(1) Competition and government policy.
Instructor: Laura Maxim, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

(2) Money growth, inflation and unemployment.
Instructor: Christian Popesku, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 26 Μαΐου 2022

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
erasmus-lectures-spring2022.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης