Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής», που ιδρύθηκε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών με το ΦΕΚ  1971/10.9.2009 τ. Β, μετά και από την με αριθμ. πρωτ. 1021/03.06.2022 προκήρυξη. Οι εκλογές διεξήχθησαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία με το σύστημα «ΖΕΥΣ», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην με αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (ΦΕΚ 5364/19.11.2021 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του διευθυντή ήταν ο κ. Αντώνιος Αδάμ-Άδεμ του Κωνσταντίνου – Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος.

Στις εκλογές συμμετείχαν δέκα επτά (17) εκλέκτορες και ο κ. Αδάμ-Άδεμ έλαβε και τις δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ της εκλογής του.

Ο κ. Αντώνιος Αδάμ-Άδεμ του Κωνσταντίνου, εκλέγεται διευθυντής του Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής» για τριετή θητεία, από 01.09.2022 μέχρι 31.08.2025.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης