Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης

Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων” (συνημμένα η σχετική Πρόσκληση)....

Study in France – Information for students

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το Rendez-vous Campus France της Τετάρτης 29 Ιουνίου στις 5 μ.μ με θέμα: Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία Rendez-vous Campus France: Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία Τα βασικά σημεία της διάλεξης...

Εκλογή Διευθυντή εργαστηρίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής», που ιδρύθηκε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΡΙΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ: (Στο επισυναπτόμενο έγγραφο Word υπάρχουν ενεργά τα link των δικαιολογητικών) 1.     Αίτηση Πτυχίου / Υπεύθυνη Δήλωση για...

Πρακτική Άσκηση: Ανάρτηση συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέας περιόδου Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και...