ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΔΕΚ: 942 Προτάσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»

ΕΛΙΔΕΚ_ΔΤ_942_ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_4Η_ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ_638551677351964744.pdf

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022-2023 με ΑΔΑ_638554323688584749.pdf