ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (29 ΚΑΙ 30 ΜΑΪΟΥ 2023)

Στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου μας, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω δύο (2) διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Πανεπιστημίου μας: 1. «Σύνδεση Σπουδών με Αγορά Εργασίας και Κοινωνία»...