ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε πτυχιούχους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, για το ακαδ. έτος 2019-2020, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη».

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος, και θα χορηγηθεί μία(1) υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€), καθώς και έξι(6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4,000€) έκαστη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (katerina.tsalimi@uoc.gr) μέχρι και την 28η Ιουνίου  2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810 393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και στα email: katerina.tsalimi@uoc.gr και mpalafa@uoc.gr  και από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης  www.uoc.gr. όπου έχουν αναρτηθεί τα σχετικά έγγραφα.

 

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης

 

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
aitisi-ypotrofias-klirodotimatos-emmanoyil-saklampani.doc
yd-ypotrofia.doc


Εικόνες ανακοίνωσης