ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» (2024-2025)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική Επιστήμη» με δύο ειδικεύσεις: «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» και «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική». Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής και οικονομετρικής ανάλυσης και στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται δια ζώσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  01.06.2024 – 31.07.2024

Σημείωση: Υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση και πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, θα κληθούν για συνέντευξη εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
prosklisi-ypovolis-aitiseon-1.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης