Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων εντάσσεται στο Δίκτυο των εξήντα τεσσάρων (64) υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Oικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, εποπτεύεται και διοικείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020.

Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2013 και από τον Μάιο 2013 άρχισε να εξυπηρετεί συμβουλευόμενες γυναίκες.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες από εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής/Διοικητικό προσωπικό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νομικό). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής και αφορούν σε:

  •        ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση
  •        κοινωνική, ψυχολογική και εργασιακή συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου)
  •        νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.

συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο δέχεται γυναίκες που: α) αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑμΕΑ κ.τ.λ.), β) έχουν υποστεί λεκτική, ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία, και συγκεκριμένα:

  •       ενδο-οικογενειακή βία
  •       συζυγική/συντροφική βία
  •       βιασμό ή απόπειρα βιασμού
  •       σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο, στο διαδίκτυο κ.λπ.
  •       trafficking.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί σε συνδυασμό με:

Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο).

Τα σαράντα τέσσερα (44) Συμβουλευτικά Κέντρα. Τους δεκαεπτά (17) ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους των Δήμων και τους δύο (2) ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ.

Στα περισσότερα από τα εννέα (9) χρόνια λειτουργίας του, όλες οι σύμβουλοι έχουν εκπαιδευτεί σε επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ, της ΓΓΔΟΠΙΦ, του ΚΕΘΙ, κ.ά., προκειμένου να παρέχουν εξειδικευμένη στήριξη στις συμβουλευόμενες (π.χ. έμφυλη βία, εργασιακή στήριξη κ.λπ.).

Το ΣΚ έχει εξυπηρετήσει, μέχρι σήμερα 1.215 γυναίκες-θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων που προέρχονται, κυρίως, από τον Νομό Ιωαννίνων αλλά και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και οι σύμβουλοι έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 4.000 συνεδρίες συνολικά.

Έχει δικτυωθεί με 541 φορείς (π.χ. Α΄/βάθμιοι και Β΄/θμιοι φορείς υγείας & κοινωνικής στήριξης, Αστυνομικές & Δικαστικές αρχές,  Δ/νσεις Β΄/θμιας και Γ΄/θμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Κοινότητας, Περιφερειακές και Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, Γυναικείοι & Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Περιφερειακές & Δημοτικές Κοινωνικές Υπηρεσίες, ΜΚΟ κ.λπ.) με στόχο την ενημέρωση της δράσης του ΣΚ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των γυναικών.

Τέλος, το ΣΚ έχει πραγματοποιήσει, συνολικά, 101 Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, προκειμένου προωθήσει ενέργειες για την ενίσχυση της ισότητας των φίλων και την πρόληψη της έμφυλης βίας.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μ. Κοτοπούλη 68, Τ.Κ 45445
Τ. 26510 77449,
E-mail: ioannina@isotita.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
enimerotiko-simeioma.doc


Εικόνες ανακοίνωσης