Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, σε πτυχιούχους Σχολών και Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα τηλ.: 210.3664736 fax: 210.3664723 Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, σε πτυχιούχους Σχολών και Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών...