Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Οικονομικά. Η κατάθεση/αποστολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κα Τσαπάρη Ολυμπία, τηλ. 26510 07498, e-mail : otsapari@uoi.gr) από Τρίτη 7 Ιουνίου 2023, μέχρι και την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023. Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε με email (e-mail : otsapari@uoi.gr), είτε ταχυδρομικώς (απαιτείται σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε δια ζώσης σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα (μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά και να έχουν συζητήσει το θέμα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ο οποίος θα είναι και ο επιβλέπων της διδακτορικής τους διατριβής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.       Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του μέλους ΔΕΠ που ενδιαφέρεται να είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Αιτήσεις στις οποίες δεν θα αναφέρεται το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

2.       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.       Συνοπτική πρόταση του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής.

4.       Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος.

5.       Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος στα οικονομικά.

6.       Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

7.       Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).

8.       Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (για υποψηφίους που δεν προέρχονται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημήτριος Παναγιώτου

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2023

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
da1-aitisi-ypopsifiotitas-did-f-1.docx


Εικόνες ανακοίνωσης