Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

1.     Αίτηση Πτυχίου / Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας.

2.     Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή

3.     Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από Δευτέρα 09/10/2023 έως Πέμπτη 19/10/2023.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας gramecon@uoi.gr.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  •  Στην Αίτηση πτυχίου αναγράφετε όποιες αλλαγές θέλετε να γίνουν στα μαθήματα του 6ου και του 8ου Εξαμήνου.
  • Όσοι Φοιτητές/Φοιτήτριες οφείλουν βιβλία στην Βιβλιοθήκη δεν θα μπορέσουν να ορκιστούν.

 

Μετά τον οριστικό έλεγχο των αιτήσεων και πριν την Τελετή Ορκωμοσίας θα σταλούν ηλεκτρονικά οι Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης Σπουδών.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 στις 11:30πμ και 13:00μμ στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Γ. Μυλωνάς» (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο). Θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τις οδηγίες για την τελετή ορκωμοσίας.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης