Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων θα παραμείνει ανοικτή έως την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020.

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο οι φοιτητές έχουν πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά τους στοιχεία. Το μενού «Αξιολόγηση» παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματα.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να συμπληρωθεί.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 34 ερωτήσεις, είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:
https://classweb.uoi.gr

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης