Την Πέμπτη 17 Ιουνίου στις 12:00μμ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να παρακολουθήσουν την ενημέρωση μέσω του παρακάτω συνδέσμου MsTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay6tTA0IWEd3-g10e3WIW9bNO1yH0ATV6KIjse3FUVzU1%40thread.tacv2/1623330252097?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22ba558c58-4dca-4aca-b100-d4911a5f4f46%22%7d

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2021

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
enimerwsi-erasmus.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης