Το μάθημα ΟΙΚ819 το κατεβάσαμε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ως Επιλογής για τους πολύ παλιούς φοιτητές.
Στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 υπάρχει ως Υποχρεωτικό.
Συνεπώς όσοι ανήκουν στο ΠΣ 2012-2013 θα το δηλώσουν όπως εμφανίζεται στο ΠΣ (Υποχρεωτικό) αλλά στην καρτέλα τους θα παραμείνει ως Επιλογής (σύμφωνα με την πρώτη τους δήλωση).


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης