Θα ακολουθήσει ανακοίνωση από τη Γραμματεία με τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι φοιτητές που έχουν πάρει μετεγγραφή στο Τμήμα μας.

Όσον αφορά τους φοιτητές που πέτυχαν τη μετεγγραφή τους σε άλλο τμήμα επισυνάπτουμε την Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να στείλουν στο e-mail της Γραμματείας: gramecon@uoi.gr.

Η Υπεύθυνη Δήλωση διαγραφής πρέπει να είναι είτε από το gov.gr, είτε να έχει το γνήσιο της Υπογραφής του φοιτητή.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
ypeythyni-dilosi-gia-diagrafi1.doc


Εικόνες ανακοίνωσης