Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 2293/Ζ1 – 10.01.2022), οι εξετάσεις των μαθημάτων θα διεξαχθούνΟδηγίες για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις την περίοδο 24/1/2022 έως 11/2/2022, υπό τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα EDUPASS (https://edupass.gov.gr) εάν δεν το έχουν ήδη κάνει.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις:

·         Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ

·         Πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ

·         Αρνητικός μοριακός έλεγχος (PCR) εντός των τελευταίων 72 ωρών ή αρνητικό rapid test εντός των τελευταίων 48 ωρών από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Φοιτητές/τριες που δεν φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή δηλώσεις μαζί με την ακαδημαϊκή ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Επιπλέον, για τον απαραίτητο έλεγχο πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης (όπως αναφέρεται στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας) και για την αποφυγή συγχρωτισμού οι φοιτητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται το αργότερο 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης.

Η χρήση μάσκας καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι υποχρεωτική. Συστήνεται ισχυρά η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2).

Συστήνεται ισχυρά η διενέργεια τακτικών rapid tests από όλους (εμβολιασμένους και μη) τουλάχιστον μια (1) φορά την εβδομάδα καθόλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Η τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς (χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, υγιεινή χεριών, τήρηση αποστάσεων) εξακολουθεί να είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης