Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 2293/Ζ1 – 10.01.2022), δίνεται η δυνατότητα εξέτασης των μαθημάτων σε φοιτητές/τριες που τεκμηριωμένα έχουν νοσήσει από COVID-19, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ημερομηνίας εξέτασης. Για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εξέταση, θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

1.       Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα EDUPASS (https://edupass.gov.gr), εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου στις 24/1/2022.

2.       Οι φοιητές/τριες που νοσούν με COVID-19 ΔΕΝ θα προσέλθουν στις εξετάσεις για όσο διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

3.       Η νόσηση με COVID-19 αποδεικνύεται ΜΟΝΟ μέσω της καταγραφής των φοιτητών/τριών στην πλατφόρμα EDUPASS.

4.       Οι φοιτητές/τριες που νοσούν με COVID-19 θα πρέπει να ενημερώσουν με email τον διδάσκοντα του μαθήματος που εξετάζονται το αργότερο έως την ημέρα και ώρα εξέτασης του μαθήματος. Για παράδειγμα, όσοι/ες φοιτητές/τριες νοσούν με COVID-19 και εξετάζονται στο μάθημα του 3ου έτους «Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις & Μακροοικονομικά Ανοικτής Οικονομίας» θα πρέπει να στείλουν email στον διδάσκοντα του μαθήματος κ. Ν. Μυλωνίδη το αργότερο έως τη Δευτέρα 24/1/2022 και ώρα 09:00 πμ.

5.       Στο email θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου.

6.       Οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/τριες που νοσούν από COVID-19 θα εξεταστούν στα μαθήματα που υποχρεωτικώς απουσίαζαν σε άλλη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της κανονικής εξεταστικής περιόδου (μετά τις 14/2/2022).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 4714/Ζ1 – 14.01.2022), οι αλλοδαποί φοιτητές που ΔΕΝ μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα EDUPASS διότι δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα μπορούν να εξεταστούν μεταγενέστερα στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσιάσουν λόγω νόσησης με COVID-19 με την προϋπόθεση ότι θα στείλουν στον διδάσκοντα ως τεκμήριο το αργότερο έως την ημέρα και ώρα εξέτασης του μαθήματος:

α) θετικό μοριακό τεστ (PCR)

ή

β) θετικό rapid test.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία: 24 Ιανουαρίου 2022

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης