Στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου μας, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω δύο (2) διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Πανεπιστημίου μας:

1. «Σύνδεση Σπουδών με Αγορά Εργασίας και Κοινωνία» (29-5-2023)

Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, 11:00-14:00.

2. «Τρόποι Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης» (30-5-2023)

Διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, Τρίτη 30 Μαΐου 2023, 15:00-18:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):

Προπτυχιακοί Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, η πρόσκληση δεν απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν ένα ή και τα δύο σεμινάρια.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (αφορά και στα δύο σεμινάρια):

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, ώρα 13.00 μ.μ. στην παρακάτω ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 ώρα 13:00 μ.μ

Σημείωση: Η συμμετοχή των φοιτητών θα βασισθεί στη σειρά προτεραιότητας κατάθεσης αίτησης (μέγιστος αριθμός θέσεων ανά σεμινάριο: 300 άτομα).

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/fa

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης