Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές με ΑΜ: 3223 3246 3250 3253 2641 2654 3268 3306 2704 2707 1065 2735 3063 3332 2845 3084 2770 3380 3383 3390 3395 να περάσουν από τη Γραμματεία για να παραλάβουν τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης των σπουδών τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή των Βεβαιώσεων δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά μόνο με την παραλαβή τους από τη Γραμματεία.

Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης