Ενημερώνονται οι υποψ. διδάκτορες των Τμημάτων του ΠΙ ότι, στο πλαίσιο της δημοσιευμένης Προκήρυξης για την Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές_Σχέδιο 2023,
στους Γενικούς Όρους και Κανόνες (https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa), στο άρθρο 8,
περιλαμβάνεται η κάτωθι πρόβλεψη για τους φοιτητές 3ου κύκλου (η δράση θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά πιλοτικά από το ΠΙ):

Βραχυχρόνια Κινητικότητα με φυσική παρουσία (διάρκειας 5-30 ημερών)

Η συγκεκριμένη δυνατότητα προβλέπεται ώστε να καλυφθούν αποτελεσματικότερα οι ποικίλες ανάγκες μάθησης και κατάρτισης των υποψηφίων διδακτόρων,
ειδικά όσων δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να συμμετάσχουν σε μακροχρόνια κινητικότητα Erasmus (διάρκειας 2-5 μηνών).
Συνεπώς, οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βραχυχρόνια κινητικότητα για Σπουδές με φυσική παρουσία.
Ενθαρρύνεται η προσθήκη εικονικής συνιστώσας στην κινητικότητα με φυσική παρουσία.

Προϋποθέσεις:
– Η διάρκεια της φυσικής κινητικότητας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5 έως 30 διαδοχικών ημερών.

– Το πανεπιστήμιο υποδοχής θα πρέπει να αποδεχθεί την συγκεκριμένη βραχυχρόνια κινητικότητα.
Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες θα υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους στο πλαίσιο της δημοσιευμένης Προκήρυξης και
στο πλαίσιο συμφωνίας του οικείου Τμήματός τους που προβλέπει κινητικότητα 3ου κύκλου (υποψ. διδακτόρων).
Στην Συμφωνία Σπουδών θα αναγράφουν τον τίτλο της διδακτορικής τους διατριβής καθώς και (εάν είναι δυνατόν) το όνομα του επιβλέποντα στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
Αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής από τα Τμήματα, η Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα αναλάβει να επικοινωνήσει με το πανεπιστήμιο-εταίρο
προκειμένου να διερευνήσει την συγκεκριμένη δυνατότητα και εν συνεχεία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους.
Οι όροι καταβολής της υποτροφίας θα ανακοινωθούν στους Yποψ. διδάκτορες οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί για υλοποίηση βραχυχρόνιας κινητικότητας, απευθείας από τη Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης