Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν για την επικουρία των μελών ΔΕΠ, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, με ωριαία αντιμισθία,να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (κα Ολυμπία Τσαπάρη, e-mail : otsapari@uoi.gr).

Ο αριθμός των προσφερομένων θέσεων για επικουρικό έργο είναι έξι (6) για το έτος 2020, (για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος. (Επισυνάπτεται Υπόδειγμα). Δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για τις εν λόγω θέσεις οι υποψήφιοι διδάκτορες ή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που την παρούσα στιγμή έχουν έμμισθη απασχόληση ή λαμβάνουν υποτροφία από κάποιον φορέα.

•          Η κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να γίνει μέσω e-mail στην κα Τσαπάρη από σήμερα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 μέχρι την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.

•          Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων τους.

•          Οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές που θα επιλεγούν, θα ειδοποιηθούν μέσω του e-mail τους, που θα έχουν δηλώσει με την κατάθεση της αίτησής τους, και θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•          Απογραφικό δελτίο

•          Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται το εξής κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/η σε προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην Υ.Δ. θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου».

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις θέσεις για επικουρικό έργο απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (κα Τσαπάρη, e-mail: otsapari@uoi.gr).

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

•          Στη Γραμματεία στέλνετε με μαιλ μόνο την επισυναπτόμενη αίτηση και μία Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα αναγράφεται το εξής κείμενο: «δεν είμαι ενταγμένος/η σε προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην Υ.Δ. θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου».

•          Τα υπόλοιπα υπάρχουν στο αρχείο και θα επισυναφθούν από εμάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για Επικούρηση_2020

 

 

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 23 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

otsapari@uoi.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης