ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 13ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”....

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική” – 2η περίοδος υποψηφιοτήτων αποκλειστικά για πτυχιούχους

Ανακοινώνεται ότι η 2η περίοδος υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ στην “Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 θα είναι από 1/7/2021 έως 31/8/2021. Η 2η περίοδος...

Ανακοίνωση Δημόσιας Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κας Tamilyam Memanova με θέμα “Essays in International Economics” θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την Τρίτη 22...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΝΙΟΥ 2021

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Οικονομικά. Η κατάθεση/αποστολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε με email (e-mail: otsapari@uoi.gr), είτε ταχυδρομικώς (απαιτείται σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε δια...