Αξιολογήσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων θα παραμείνει ανοικτή έως την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο οι φοιτητές έχουν πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά...

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA) ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες Αθήνα, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020...

Εκδήλωση: “ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

To Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής πολιτικής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πλαίσια της συνεχούς παρουσίασης και ανάλυσης σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τη σύγχρονη Ελλάδα, στοχεύοντας...