Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα (Φοιτητικές Κατοικίες εντός της Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικές Εστίες Περιβλέπτου) και στην Άρτα ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων παλαιότερων ετών (εισαχθέντες 2023-2024 και πριν) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Ανακοίνωσηυποβολής αιτήσεων και...