Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

1.     Αίτηση Πτυχίου / Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας.

2.     Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή.

3.     Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από Τρίτη 27/10/2020 έως Παρασκευή 06/11/2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  •   Στην Αίτηση πτυχίου αναγράφετε ότι αλλαγές θέλετε να γίνουν στα μαθήματα του 6ου και του 8ου Εξαμήνου.
  •  Όσοι Φοιτητές/Φοιτήτριες οφείλουν βιβλία στην Βιβλιοθήκη δεν θα μπορέσουν να ορκιστούν.

Τα δικαιολογητικά να σταλούν:

  1. ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: Γραμματεία Οικονομικών Επιστημών,
    Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα

2. με e-mail στο mail της Γραμματείας gramecon@uoi.gr.

Η ανακοίνωση για την ημερομηνία και τη διαδικασία της τελετής ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί προσεχώς από τη Γραμματεία.

Η Γραμματεία του Τμήματος

Έντυπα Γραμματειών


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης