ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ – ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

1. Αίτηση Πτυχίου / Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας.
2. Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή.
3. Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από Πέμπτη 20/06/2024 έως Παρασκευή 28/06/2024.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην Αίτηση πτυχίου αναγράφετε όποιες αλλαγές θέλετε να γίνουν στα μαθήματα του 6ου και του 8ου Εξαμήνου.
Όσοι Φοιτητές/Φοιτήτριες οφείλουν βιβλία στην Βιβλιοθήκη δεν θα μπορέσουν να ορκιστούν.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: gramecon@uoi.gr.

Ακόμη κι αν δεν έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες στο classweb μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μετά τον οριστικό έλεγχο των αιτήσεων και πριν την Τελετή Ορκωμοσίας θα σταλούν ηλεκτρονικά οι Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης Σπουδών.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 στις 13:00μμ στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Γ. Μυλωνάς» (πάνω από το φοιτητικό εστιατόριο).
Την ημέρα της ορκωμοσίας οι απόφοιτοι θα πρέπει να περάσουν από τη Γραμματεία από 11:00πμ – 11:30πμ ώστε να υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.

Η Γραμματεία του Τμήματος

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης