Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους να προσέλθουν στη Γραμματεία Οικονομικών Επιστημών (Μεταβατικό κτίριο 1ος όροφος), στο διάστημα από Δευτέρα 27/9/2021 έως Τετάρτη 6/10/2021 κάθε μέρα 10.00 π.μ. με 14.00 μ.μ., έχοντας μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.    Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. 

{Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, μόνο σε αυτό το έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.}

2.    Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α), επισυνάπτεται σε WORD.

3.    Υπογεγραμμένη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Α-4), επισυνάπτεται σε WORD.

4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις). Η φωτοτυπία δε χρειάζεται επικύρωση.

5.    Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή ή του νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος,  ο φοιτητής μπορεί να στείλει τα παραπάνω δικαιολογητικά  με το Ταχυδρομείο ή με Courier στη Γραμματεία στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Μεταβατικό Κτίριο (1ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης

Τ.Κ. 45110 ▪ Ιωάννινα

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 5 Οκτωβρίου 2021

Στοιχεία επικοινωνίας

E-mail: gramecon@uoi.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2651007497, 2651007498


Εικόνες ανακοίνωσης