Καλούνται οι φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή/μετακίνηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των κατηγοριών: α) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια και β) Αδελφών φοιτητών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ή ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.μέχρι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 στη Διεύθυνση:

Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,

Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η υποβολή των  δικαιολογητικών προτείνεται να γίνει με την ηλεκτρονική αποστολή τους στο e-mail της Γραμματείας gramecon@uoi.gr εντός της ίδιας προθεσμίας.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν/αποστείλουν οι επιτυχόντες είναι τα εξής:

1.      Εκτυπωμένη  την ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου.

2.      Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση.

3.      Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

4.      Μία (1) φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.      Η Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης θα ζητηθεί από τη Γραμματεία αυτεπάγγελτα.

6.      Συμπληρωμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων φοιτητή.

https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/11/a7a-oloklirosi_eggrafis.pdf

7.      Συμπληρωμένη τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

a4-enimerosi_gdpr(1)

Ειδικότερα, επισημαίνουμε για τους επιτυχόντες της κατηγορίας «Αδελφοί φοιτητές» ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη η δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στη Γραμματεία του Τμήματος.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά

Σημαντική ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:
https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/11/a7a-oloklirosi_eggrafis.pdf

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης