Ανακοινώνονται από την Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα αποτελέσματα και τα πρακτικά για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό προσωπικό, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης