Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. 1080/7-4-2020) οι διαλέξεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 15/04/2020.

Οι διαλέξεις των μαθημάτων θα ξεκινήσουν ξανά την Τετάρτη 22/04/2020.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Διοικητικό προσωπικό

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης