Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω email με τη
Γραμματεία του Τμήματος (gramecon@uoi.gr) για θέματα και αιτήματά τους
και μέχρι έκδοσης νεότερης ανακοίνωσης.

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους, Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης