Η κατάθεση των δικαιολογητικών των επιτυχόντων μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των κατηγοριών:

α) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια και

β) Αδελφών φοιτητών,

μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 9:00πμ – 13:00μμ ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail της Γραμματείας gramecon@uoi.gr ή ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι τα εξής:

1.      Εκτυπωμένη  την ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου

2.      Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση

3.      Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

4.      Μία (1) φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.      Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης

6.      Έντυπο Επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων φοιτητή. (Δείτε Σχετικοί σύνδεσμοι Ανακοίνωσης)

7.      Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. (Δείτε Σχετικοί σύνδεσμοι Ανακοίνωσης)

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου 2021

Στοιχεία επικοινωνίας

2651007497
gramecon@uoi.gr


Εικόνες ανακοίνωσης