Η κατάθεση των δικαιολογητικών των επιτυχόντων μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των κατηγοριών: α) Μοριοδοτούμενα Κριτήρια και β) Αδελφών φοιτητών, μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου  2022 και ώρες 9:00πμ – 14:00μμ ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail της Γραμματείας gramecon@uoi.gr ή ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Γραμματεία Οικονομικών Επιστημών

Μεταβατικό Κτίριο

Πανεπιστημιούλη Δουρούτης

45110

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν είναι τα εξής:

1.      Εκτυπωμένη  την ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου

2.      Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση

3.      Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

4.      Μία (1) φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.      Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης

6.      Έντυπο Επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων φοιτητή.

7.      Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου όλοι οι υπάλληλοι θα συμμετέχουν στην ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει προγραμματιστεί, οπότε η γραμματεία θα είναι κλειστή.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης