Αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Media and Refugee / Migration Flows” του Τμήματος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
media-refugee-migration-flows-call-2022-23.pdf
tmpc87f.pdf


Εικόνες ανακοίνωσης