Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στις Αίθουσες 3 και 4 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – 1ος όροφος).

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με υπουργική απόφαση (Αρ. Πρωτ. 94102/Ζ1), η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει από όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία, την κατοχή : α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαιώσεις διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της ημέρας διεξαγωγής των εξετάσεων, δ) είτε βεβαιώσεις διενέργειας rapid τεστ έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της ημέρας διεξαγωγής των εξετάσεων, ε) είτε βεβαιώσεις διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της ημέρας διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις ΠΡΕΠΕΙ να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/asiUctiRndmSrTp79 έως την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00. Υποψήφιοι που ΔΕΝ θα συμπληρώσουν τη φόρμα ΔΕΝ θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις.

 

Είναι σημαντικό να ακολουθηθούν με ακρίβεια τα παρακάτω:

1.       Κανένας δεν συμμετέχει σε εξετάσεις με συμπτώματα ίωσης.

2.       Τηρούνται συνεχώς οι αποστάσεις  1,5 μέτρου εντός και εκτός του κτηρίου.

3.       Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας εντός του κτηρίου, από την άφιξη έως την αποχώρησή σας από το κτήριο.

4.       Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους την προσωπική τους μάσκα, την οποία φυσικά πρέπει να φορούν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά την προσέλευσή τους στο Πανεπιστήμιο.

5.       Η αναμονή πριν τις εξετάσεις θα γίνεται εξωτερικά του κτηρίου στην Κεντρική Είσοδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6.       15 λεπτά πριν την ώρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι θα εισέρχονται σταδιακά (μέσα στα 15 λεπτά) στις Αίθουσες Εξέτασης διατηρώντας τις μεταξύ τους αποστάσεις ασφαλείας. Θα καλύπτονται με σειρά τα καθίσματα αρχίζοντας από το τέλος της αίθουσας έως την πλήρωσή της.

7.       Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην αίθουσα έχοντας απολυμάνει τα χέρια τους. Αντισηπτικά θα υπάρχουν εντός των αιθουσών, αλλά πρέπει να έχει ο κάθε υποψήφιος και δικό του αντισηπτικό, σε μικρό μπουκαλάκι ή μαντηλάκια χεριών, για προσωπική χρήση.

8.       Οι υποψήφιοι κάθονται σε αριθμημένες θέσεις και σημειώνουν στην κόλλα εξέτασης το όνομα της αίθουσας και τον αριθμό θέσης. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση σε άλλη θέση.

9.       Απαγορεύεται αυστηρά η αναγραφή ο,τιδήποτε πάνω στις επιφάνειες εξέτασης, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια μειώνει την καθαριότητά τους.

10.   Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι υποψήφιοι εξέρχονται άμεσα από το κτήριο.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Καθηγητής Θεόδωρος Σίμος

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης

Αφορά: Όλους, Φοιτητές, Τρίτους εκτός πανεπιστημίου

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης