Για τη συμμετοχή σας σε προόδους, εργασίες, εξετάσεις, κλπ.απαιτείται η σύνδεση σας στην ιστοσελίδα:
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=3

Αν δουλεύει το πανεπιστημιακό σας email μπορείτενα πάρετε να συνθηματικό σας για τη σύνδεση από εδώ:
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=412

Αν δεν δουλεύει το πανεπιστημιακό σας email, τότε και μόνο τότε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη σελίδα, χρησιμοποιώντας άλλο email (όχι το πανεπιστημιακό που δεν δουλεύει!)
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?menu=register
Περιμένετε λίγες ώρες και κάντε ανάκτηση συνθηματικού με τον αριθμό μητρώου σας:
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=412

Το συνθηματικό θα σας σταλεί και στα 2 email.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης