Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 – 12:00 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ενημέρωση θα διεξαχθεί online. O σύνδεσμος (link) για την «Online Ενημέρωση Πρωτοετών» είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZlMjUwODktZTgwOC00YmQ1LWFhMjQtOWM4OTg5ODIyMDY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22757cea12-cd5d-4df7-93ca-b066f505af14%22%7d

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής MS Teams και μπορείτε να την παρακολουθήσετε είτε μέσω υπολογιστή (Windows, Mac ή Linux), ή μέσω κινητού τηλεφώνου (Android ή iOS).

Σημειώνεται ότι το MS Teams είναι διαθέσιμο και μέσω φυλλομετρητή (browser) στη διεύθυνση: https://teams.microsoft.com. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται η χρήση του Chrome, καθώς σε άλλους φυλλομετρητές μπορεί να μην υποστηρίζονται ήχος και εικόνα.

Πατώντας στον παραπάνω σύνδεσμο θα σας ζητηθεί να ανοίξει η εφαρμογή MS Teams και στη συνέχεια, εφόσον δεν είστε ήδη μέσα στην εφαρμογή, θα εμφανισθεί η οθόνη σύνδεσης όπου σας ζητείται να εισάγετε τα στοιχεία σας. Επίσης καλείσθε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας και του ήχου. Παρακαλείστε να διατηρείτε κλειστά την κάμερα και το μικρόφωνό σας. Κατόπιν επιλέγετε Join now.

Θα έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο σύνδεσμο 15-20 λετπά πριν την έναρξη της ενημέρωσης και πιθανόνατα να χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να γίνετε δεκτοί (accept).

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας!

Online Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης