Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας gramecon@uoi.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

1.     Αίτηση Πτυχίου / Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή στην Τελετή Ορκωμοσίας.

2.     Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή

3.     Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από Παρασκευή 14/10/2022 έως Τρίτη 25/10/2022.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

v Στην Αίτηση πτυχίου αναγράφετε όποιες αλλαγές θέλετε να γίνουν στα μαθήματα του 6ου και του 8ου Εξαμήνου.

v Όσοι Φοιτητές/Φοιτήτριες οφείλουν βιβλία στην Βιβλιοθήκη δεν θα μπορέσουν να ορκιστούν.

v Οι Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης Σπουδών θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (25/10/2022).

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί για τις 8 Δεκεμβρίου 2022. Η διαδικασία και η ακριβής ώρα της τελετής ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί προσεχώς από τη Γραμματεία.

*Υπάρχουν επισυναπτόμενες όλες οι αιτήσεις*


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου 2022

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης