Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ακολουθώντας τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αρ. 115744/Ζ1 – 04/9/2020) για τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., στη συνέλευσή του με αρ. 53/09.9.2020 αποφάσισε τα ακόλουθα για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021:

1. Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων του Α΄, Γ΄ και Ε΄ εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση του MS Teams.

2. Ο ακριβής τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων επιλογής του Ζ΄ εξαμήνου θα καθοριστεί μετά τη δήλωση των μαθημάτων η οποία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 26η Οκτωβρίου 2020. Μέχρι τότε η διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής θα γίνει εξ αποστάσεως με τη χρήση του MS Teams.

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης