Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής Σ. Τσαρσιταλίδου

Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η Δημόσια Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της υποψίας Διδάκτορα του τμήματος Σ. Τσαρσιταλίδου με τίτλο “Institutions, Economic Policy and State Capacity” στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του...

Δημόσια καταγγελία για την ακύρωση εκδήλωσης του Τμήματος

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταγγέλλουν και καταδικάζουν τις βίαιες ενέργειες εξω-πανεπιστημιακής κατά πλειότητα ομάδας που έλαβαν χώρα τη 12η Δεκεμβρίου 2019 σε χώρους του κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του...