ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-1Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. συν. 1087/26-05-2020), απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις της εαρινής...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Οικονομικά. Η κατάθεση/αποστολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κα Τσαπάρη Ολυμπία, τηλ....

Αξιολογήσεις Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2019 – 2020.

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, Κατά το διάστημα από 28 Μαΐου 2020 – 21 Ιουνίου 2020 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο online ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει στόχο να μελετήσει την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να απαντήσετε οποιαδήποτε...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2020. Σε...