ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Οι φοιτητές που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

1.     Αίτηση Πτυχίου / Υπεύθυνη Δήλωση για τη Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας.

2.     Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή

3.     Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από Τρίτη 08/03/2022 έως Τρίτη 15/03/2022.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

v Στην Αίτηση πτυχίου αναγράφετε όποιες αλλαγές θέλετε να γίνουν στα μαθήματα του 6ου και του 8ου Εξαμήνου.

v Όσοι Φοιτητές/Φοιτήτριες οφείλουν βιβλία στην Βιβλιοθήκη δεν θα μπορέσουν να ορκιστούν.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά στη διεύθυνση (Γραμματεία Οικονομικών Επιστημών, Μεταβατικό Κτίριο, 1ος Όροφος, Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα) ή ηλεκτρονικά στο e-mail στο της Γραμματείας gramecon@uoi.gr.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί για τις 13 Απριλίου 2022. Η διαδικασία και η ακριβής ώρα της τελετής ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί προσεχώς από τη Γραμματεία.

Η Γραμματεία του Τμήματος


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2022

Στοιχεία επικοινωνίας


Εικόνες ανακοίνωσης