Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους να προσέλθουν στη Γραμματεία Οικονομικών Επιστημών (Μεταβατικό κτίριο 1ος όροφος), στο διάστημα από Δευτέρα 19/9/2022 έως Τρίτη  27/09/2022 κάθε μέρα 10.00 π.μ. με 14.00 μ.μ., έχοντας μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.  Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.

{Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.}

2.    Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α), επισυνάπτεται σε WORD.

3.    Υπογεγραμμένη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Α-4), επισυνάπτεται σε WORD.

4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις). Η φωτοτυπία δε χρειάζεται επικύρωση.

5.    Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.

 Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή ή του νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος,  ο φοιτητής μπορεί να στείλει τα παραπάνω δικαιολογητικά  με το Ταχυδρομείο ή με Courier στη Γραμματεία στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Μεταβατικό Κτίριο (1ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης

Τ.Κ. 45110 ▪ Ιωάννινα

 


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

gramecon@uoi.gr
2651007497
2651007498

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:
anakoinosi-gia-eggrafes-2022-2023.docx
a4-enimerosi-gdpr-4.docx
a7a-oloklirosi-eggrafis-2.docx


Εικόνες ανακοίνωσης