Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη έχει διαμορφώσει χώρο υποδοχής κοινού (γραφείο 605 της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 6ος όροφος) για εξατομικευμένη

Υβριδική (επιτοπία & online) υπηρεσία πληροφοριακής υποστήριξης, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για:
συμβουλευτική σε πληροφοριακά ερωτήματα σχετικά με αναζήτηση και διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών, με τη διαχείριση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας & δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων, αλλά και άλλων επίκαιρων θεμάτων όπως των ψευδών ειδήσεων, της τεχνικής νοημοσύνης και της πληροφοριακής προσβασιμότητας για όλους.

Ενημέρωση και εφαρμογή της Ανοικτής Επιστήμης, όπως μπορεί να λάβει χώρα μέσω του σχεδιασμού ερευνητικής δραστηριότητας με βάση της FAIR αρχές, την απόθεση σε  αποθετήρια Ανοικτών ερευνητικών δεδομένων και τη δημοσίευση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης βιβλιογραφικών δεδομένων στα πλαίσια ανασκοπήσεων, όπως Systematic Reviews, Scoping Review or Evidence Map, Rapid Review, Umbrella Review και Meta-analysis·

Οργάνωση σεμιναρίων (ατομικών, μικρών ομάδων ή και μεγάλων ομάδων)


Πληροφορίες ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Αφορά: Όλους, Φοιτητές

Σημαντική ημερομηνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιωάννα Ζορμπά
(email- Google chat: izorba@uoi.gr)
τηλ: 2651005902

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σχετικά αρχεία:


Εικόνες ανακοίνωσης